Niepodległa

Toruń 1918. Opowieść o życiu miasta
Zadaniem projektu jest udokumentowanie najciekawszych historii i wydarzeń oraz mitów miejskich, związanych z faktem odzyskania niepodległości przez Toruń (1918-20).
Cel inicjatywy stanowi włączenie mieszkańców gminy w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń, związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Generatorem działań będą działania edukacyjne i animacyjne, stymulujące lokalną aktywnoś ć. Uczestnicy będą nie tylko konsumentami, ale także aktywnymi współtwórcami wydarzeń i szlaków, a niestandardowa, wypracowana subiektywna mapa oraz utworzona gigantyczna gra planszowa stanowić będą zapis oddziaływań kultury żywej.
Zrealizujemy program edukacyjny z autorskimi scenariuszami zajęć cykl warsztatów dla dzieci, seniorów oraz podsumowujący działania subiektywny atlas miejski. Przeprowadzimy grę miejską, zbudujemy grę planszową; powstanie również sieć tematycznych szlaków edukacyjnych, a towarzyszyć im będą subiektywne spacery historyczne.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.


Advertisements