Niepodległa

Toruń 1918. Opowieść o życiu miasta
Zadaniem projektu było udokumentowanie najciekawszych historii i wydarzeń oraz mitów miejskich, związanych z faktem odzyskania niepodległości przez Toruń (1918-20).
Cel inicjatywy stanowił włączenie mieszkańców gminy w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń, związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. GPunktem wyjścia były działania edukacyjne i animacyjne, stymulujące lokalną aktywność. Uczestnicy byli nie tylko konsumentami, ale także aktywnymi współtwórcami wydarzeń i szlaków, a niestandardowa, wypracowana subiektywna mapa oraz utworzona gigantyczna gra planszowa stanowią zapis oddziaływań kultury żywej.
Zrealizowaliśmy program edukacyjny z autorskimi scenariuszami zajęć, cykl warsztatów dla dzieci, seniorów oraz podsumowujący działania subiektywny atlas miejski. Przeprowadziliśmy grę miejską, zbudowaliśmy grę planszową; powstała również sieć tematycznych szlaków edukacyjnych, a towarzyszyły im subiektywne spacery historyczne.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

7654

pomnikologiaspacer_historycznyspacer_literacki


Reklamy