Nowe godziny otwarcia DK!

NOWE GODZINY OTWARCIA_

Advertisements

Walczą o „Zagrożone”

Trwają intensywne dyskusje na temat przetwarzania przestrzeni Bydgoskiego Przedmieścia. Pocztówki z Bydgoskiego – to nowy projekt realizowany przez instruktorów Pracowni Społecznego Dizajnu: Magdę Hamerę – projektantkę i Marcina Zalewskiego – antropologa.

Celem projektu jest upamiętnienie w formie pocztówki (pamiątki) budynków na Bydgoskim Przedmieściu, które są najbardziej zagrożone rozbiórką lub “przypadkowym” podpaleniem. – W pracowni społecznego dizajnu w DK! między innymi realizowaliśmy kilka spacerów badawczych w celu zbadania zdegradowanej tkanki dzielnicy. Badaliśmy ślady po starych mieszkańcach, sposoby obecnego wykorzystania budynków i ich otoczenia, wartość historyczną i architektoniczną – opowiada Marcin Zalewski.

Podczas pracy nagle wypłynęła potrzeba upomnienia się o los szczególnie zaniedbanych i celowo niszczonych budynków, których wartość urbanistyczna jest niższa niż cena znajdującej się przy nich działki. Pocztówki przedstawiać będą prawdziwe oblicze tych miejsc – zniszczonych, zaniedbanych i rozpadających się kamienic. Rozpowszechnią jednocześnie upamiętnianie historii mieszkańców oraz całej dzielnicy.

Jest to zarazem ironiczna krytyka oficjalnego dyskursu na temat zabytków Torunia, w domyśle znajdujących się tylko na starówce, gdzie wszystko jest piękne, zadbane i niedotknięte konfliktami społecznymi – dodaje.

P o c z t ó w k i z B y d g o s k i e g o będzie można obejrzeć na wystawie podsumowującej działalność Społecznego Domukultury, 21 listopada 2014 r. o godzinie 17.00. Zapraszamy!

 

This slideshow requires JavaScript.

Fenomenty na Bydgoskim

Tytułowe fenomeny to zjawiska, które można odbierać zmysłami; widzieć, słyszeć czy dotykać, tak samo jak grupę wiekową uczestniczącą na warsztatach FENOMENY Dagmary Pochyła. – Dla mnie fenomenem są uczestnicy tych zajęć. Grupa, która w Polsce nadal stanowi niewielki procent. Ludzie, którzy wychodzą z domu, chcą się uczyć, doświadczać i pozostają otwarci na dialog międzypokoleniowy – tłumaczy.

Warsztaty fotograficzne przygotowane dla seniorów w ramach rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia w Społecznym Domukultury! – to nowe doświadczenie dla uczestników, jak i samej prowadzącej. – Po raz pierwszy pracowałam z osobami w wieku 50+ i nie spodziewałam się tak wyluzowanej atmosfery i zaangażowania – opowiada Dagmara Pochyła, instruktor fotografii. Artystka głównie posługuje się mediami takimi jak video, instalacja, performance, jednak fotografia jest dla niej nieodłącznym narzędziem zarówno w sferze artystycznej, edukacyjnej, jak i bardziej komercyjnej. Więcej o samych pracach można dowiedzieć się ze strony Dagmary – http://www.dagmarapochyla.pl

Zajęcia zostały zaprojektowane w ten sposób, aby zróżnicowanie w obyciu technicznym uczestników nie stanowiło przeszkody w tworzeniu. Nacisk był położony na bystrość oka, myślenie poza schematami i poczucie humoru. – Chciałam, żeby uczestnicy wyruszając na fotograficzne łowy w terenie przełamywali swoje przyzwyczajenia do robienia ładnych widoczków czy robienia zdjęć z wysokości głowy, a poszukali czegoś, co jest głębiej, pod warstwą nawyków, opatrzonych zabiegów stylistycznych i formalnych mówi Dagmara.

Uczestnicy szybko przekonali się, że wiele zdjęć, które do tej pory uważali za nieudane, kryją w sobie malarskość i niepowtarzany urok. – Udało im się dostrzec i zatrzymać na fotografii na przykład piękno odpadków z targowiska, gdzie upchane w śmietniku liście kapusty i puszki po napojach tworzą swoistą martwą naturę. Myślę, że osoby z tej grupy wiekowej są chłonne niczym dzieci. W odpowiednich warunkach są w stanie eksperymentować i rozwijać wrażliwość na świat, którą dzieci mają, ale z czasem zostaje ona stępiona przez normy społeczno- kulturowe, przestarzały system szkolnictwa – dodaje.

Dokumentację z warsztatów będzie można obejrzeć na wystawie podsumowującej działalność Społecznego Domukultury 21 listopada 2014 r. o godzinie 17.00. Zapraszamy!