Projekt

Domkultury! na Bydgoskim Przedmieściu powstał w ramach projektu „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany poprzez Partnerstwo, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a Partnerów stanowią Fundacja Fabryka UTU – odpowiedzialna przede wszystkim za działalność domukultury! (głównie dzieci, młodzież, seniorzy) oraz Fundacja Stabilo – zajmująca się m.in. wsparciem osób bezrobotnych, prowadząca Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. Szereg działań podejmowanych przez MOPR to przede wszystkim działalność tworzonego właśnie Ośrodka Aktywności Lokalnej, warsztaty środowiskowe, grupy interdyscyplinarne. Projekt był realizowany do listopada 2014.

Dzięki dofinansowaniu  z budżetu Gminy Miasta Toruń w latach kolejnych Domkultury! wciąż istnieje i prowadzi intensywne działania.

Nowoczesny dom kultury jest, według nas, miejscem żywym – dynamicznym, otwartym na interakcje. To nietypowy stymulator lokalnej aktywności, będący zarówno nadawcą, jak i odbiorcą różnorodnych bodźców. Zadaniem domu kultury powinno być przerzucanie pomostów między grupami, które z różnych powodów są od siebie oddalone – pomiędzy młodymi i seniorami, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi. Bywalcy, uczestnicy programów generowanych przez dom kultury są nie tylko konsumentami, ale także aktywnymi współtwórcami tego miejsca, inicjatorami działań i współrealizatorami poszczególnych projektów kulturalnych. Proponowane przez Fundację Fabryka UTU działania dotyczą rewitalizacji społecznej (edukacja, integracja poprzez kolektywne działania kulturalne, wyrównywanie szans – szczególnie ludzi młodych) oraz rewitalizacji kulturowej (generowanie wydarzeń kulturalnych i aktywne uczestnictwo w nich, działania z zakresu ochrony oraz nowych sposobów wykorzystania lokalnych tradycji i kulturowego dziedzictwa).

domkultury_logo

logotypki

Więcej informacji na stronie projektu: http://rewitalizujemybydgoskie.pl/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s