Wydźwięki!

Reklamy

Cała Puszcza pod ochroną! – Toruń

puszcza


Cała Puszcza pod ochroną!

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji sprzeciwu wobec wycinki starego drzewostanu Puszczy Białowieskiej! Spotkajmy się w samo południe ;), w parku na Bydgoskim Przedmieściu, dokładnie – przy mostku na Martówce. Wspólnie, z naszych ciał ułożymy napis: „I ♥ PUSZCZA”! Napis zostanie fotograficznie utrwalony i rozpowszechniony!
Sobota, 12 marca, godz. 12:00
Puszcza Białowieska to wyjątkowe miejsce – ostatni w Europie nizinny las o charakterze naturalnym, który jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, których nie można już spotkać nigdzie indziej. Można na jej terenie zobaczyć fragmenty lasów, jakie przed wiekami porastały Europę. Dlatego należy traktować ją w wyjątkowy sposób – jest częścią naszego dziedzictwa narodowego i razem musimy zrobić wszystko, żeby ją chronić. Mamy tylko jedną Puszczę Białowieską – i nie da się jej zastąpić!

W najbliższym czasie Minister Środowiska może podjąć decyzję, która grozi tym, że Puszcza Białowieska zostanie zniszczona i zmieni się w plantację drzew. Akceptując aneks do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża, minister doprowadzi do wielokrotnego zwiększenia wycinki, a tym samym złamie umowę społeczną z 2012 roku, która oparta została na rozwiązaniach zaproponowanych przez zespół ds. Puszczy przy prezydencie Lechu Kaczyńskim.
Pretekstem do takiej wycinki jest “walka z kornikiem drukarzem” – jednak kryje się za nią motyw ekonomiczny. A przecież Puszczy Białowieskiej nie można przeliczać na złotówki, ani na metry sześcienne drewna do pozyskania. To wyjątkowy ekosystem, który radzi sobie doskonale od tysięcy lat bez ingerencji człowieka. Swój sprzeciw wobec zwiększenia wyrębu Puszczy wyraziły najwybitniejsze autorytety naukowe i instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody, m. in. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego.
Dodatkowo planowane zwiększenie wyrębu drzew w Puszczy Białowieskiej, w tym wycinka w 100-letnich i starszych drzewostanach, jest niezgodne z zasadami jej ochrony jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także może spowodować wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce.

Decyzja o zwiększeniu wyrębu drzew, którą podejmuje Minister Środowiska to pod każdym względem fatalne posunięcie i krok w kierunku nieodwracalnego zniszczenia Puszczy. Dlatego apelujemy, aby rząd jak najszybciej podjął działania, które chronić będą całą Puszczę Białowieską i jej naturalne procesy biologiczne, w które nie powinien ingerować człowiek.

Do zobaczenia!

Most Wanted: 1 % ! KRS: 0000282500

1pro

Domkultury! BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE to bezpieczna baza, oferująca najmłodszym równy dostęp do kultury, edukacji, nowych mediów, dająca możliwość wspólnego eksplorowania obszarów sztuki, a także umożliwiająca – poprzez kontakty z rozmaitymi sytuacjami i środowiskami – nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych i kulturowych.
Alternatywna przestrzeń spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jest także miejscem działania osób dorosłych i seniorów.

W 2014 r. dzięki realizacji rocznego projektu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej, współfinansowanego ze środków UE na Bydgoskim Przedmieściu utworzyliśmy społeczny dom kultury.
Bydgoskie Przedmieście to największe osiedle Torunia, osiedle zaniedbanych podwórek i umierających zabytków. Nowo utworzony dom kultury, to pierwszy, poza biblioteką, ośrodek kultury na tym obszarze.

To jedyny oficjalny dom kultury, który tak naprawdę nim nie jest. Nie jesteśmy samorządową, gminną jednostką. Domkultury! to projekt. Projekt, który ma za zadanie odświeżenie idei domu kultury jako miejsca żywego – dynamicznego, otwartego na interakcje i ludzi.

I jako projekt potrzebuje Państwa 1%, aby przetrwać…
KRS 000282500

Więcej informacji na temat wsparcia: https://dkbydgoskie.wordpress.com/wsparcie/

DZIĘKUJEMY!!!