Zbiory grzybobrania

Wspominamy i doceniamy całoroczną działalność DK! Dokumentacja zdjęciowa, filmy z przeprowadzonych inicjatyw kulturalnych, pocztówki z Bydgoskiego, czy odsłuchy dźwiękowych map Torunia, to tylko niektóre zjawiskowe efekty pracy, prezentowane na imprezie podsumowującej dorobek Społecznego Domu Kultury.

Przedsięwzięcie realizowane od stycznia w Społecznym Domu Kultury w ramach projektu rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia dobiegło prawie końca, co nie oznacza, że bezpowrotnie. Opiekunowie tak samo jak podopieczni wierzą, że to tylko zakończenie pewnego etapu czy cyklu. Liczba ludzi zaangażowanych w rozwój DK! jest zadziwiająca. – Stworzyliśmy to miejsce a teraz możemy się z nim podzielić – relacjonuje Katarzyna Jankowska.

Rezultat całorocznej pracy to bogaty zbiór wszystkich sekcji artystycznych zaangażowanych w projekt.

Przewijające się slajdy fotografii, to wspomnienia pierwszych działań – spacerów do schroniska, poszukiwania i nagrywania dźwięków na Bydgoskim w ramach Wy!dźwięki, z warsztatów reportażu społecznego, zajęć street dance czy capoeiry i wielu innych. W takiej retrospektywnie oglądamy osiągnięcia i rezultaty dokonanych akcji. Wszystkie te inicjatywy zakorzenione w mieszkańcach z Bydgoskiego na pewno przyczyniły się do zmiany pewnych przekonań i poglądów.

Podziękowania należą się instruktorom oraz opiekunom za pełne zaangażowanie i poświęcenie każdemu dziecku.

 

 

Advertisements

Walczą o „Zagrożone”

Trwają intensywne dyskusje na temat przetwarzania przestrzeni Bydgoskiego Przedmieścia. Pocztówki z Bydgoskiego – to nowy projekt realizowany przez instruktorów Pracowni Społecznego Dizajnu: Magdę Hamerę – projektantkę i Marcina Zalewskiego – antropologa.

Celem projektu jest upamiętnienie w formie pocztówki (pamiątki) budynków na Bydgoskim Przedmieściu, które są najbardziej zagrożone rozbiórką lub “przypadkowym” podpaleniem. – W pracowni społecznego dizajnu w DK! między innymi realizowaliśmy kilka spacerów badawczych w celu zbadania zdegradowanej tkanki dzielnicy. Badaliśmy ślady po starych mieszkańcach, sposoby obecnego wykorzystania budynków i ich otoczenia, wartość historyczną i architektoniczną – opowiada Marcin Zalewski.

Podczas pracy nagle wypłynęła potrzeba upomnienia się o los szczególnie zaniedbanych i celowo niszczonych budynków, których wartość urbanistyczna jest niższa niż cena znajdującej się przy nich działki. Pocztówki przedstawiać będą prawdziwe oblicze tych miejsc – zniszczonych, zaniedbanych i rozpadających się kamienic. Rozpowszechnią jednocześnie upamiętnianie historii mieszkańców oraz całej dzielnicy.

Jest to zarazem ironiczna krytyka oficjalnego dyskursu na temat zabytków Torunia, w domyśle znajdujących się tylko na starówce, gdzie wszystko jest piękne, zadbane i niedotknięte konfliktami społecznymi – dodaje.

P o c z t ó w k i z B y d g o s k i e g o będzie można obejrzeć na wystawie podsumowującej działalność Społecznego Domukultury, 21 listopada 2014 r. o godzinie 17.00. Zapraszamy!

 

This slideshow requires JavaScript.

Fenomenty na Bydgoskim

Tytułowe fenomeny to zjawiska, które można odbierać zmysłami; widzieć, słyszeć czy dotykać, tak samo jak grupę wiekową uczestniczącą na warsztatach FENOMENY Dagmary Pochyła. – Dla mnie fenomenem są uczestnicy tych zajęć. Grupa, która w Polsce nadal stanowi niewielki procent. Ludzie, którzy wychodzą z domu, chcą się uczyć, doświadczać i pozostają otwarci na dialog międzypokoleniowy – tłumaczy.

Warsztaty fotograficzne przygotowane dla seniorów w ramach rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia w Społecznym Domukultury! – to nowe doświadczenie dla uczestników, jak i samej prowadzącej. – Po raz pierwszy pracowałam z osobami w wieku 50+ i nie spodziewałam się tak wyluzowanej atmosfery i zaangażowania – opowiada Dagmara Pochyła, instruktor fotografii. Artystka głównie posługuje się mediami takimi jak video, instalacja, performance, jednak fotografia jest dla niej nieodłącznym narzędziem zarówno w sferze artystycznej, edukacyjnej, jak i bardziej komercyjnej. Więcej o samych pracach można dowiedzieć się ze strony Dagmary – http://www.dagmarapochyla.pl

Zajęcia zostały zaprojektowane w ten sposób, aby zróżnicowanie w obyciu technicznym uczestników nie stanowiło przeszkody w tworzeniu. Nacisk był położony na bystrość oka, myślenie poza schematami i poczucie humoru. – Chciałam, żeby uczestnicy wyruszając na fotograficzne łowy w terenie przełamywali swoje przyzwyczajenia do robienia ładnych widoczków czy robienia zdjęć z wysokości głowy, a poszukali czegoś, co jest głębiej, pod warstwą nawyków, opatrzonych zabiegów stylistycznych i formalnych mówi Dagmara.

Uczestnicy szybko przekonali się, że wiele zdjęć, które do tej pory uważali za nieudane, kryją w sobie malarskość i niepowtarzany urok. – Udało im się dostrzec i zatrzymać na fotografii na przykład piękno odpadków z targowiska, gdzie upchane w śmietniku liście kapusty i puszki po napojach tworzą swoistą martwą naturę. Myślę, że osoby z tej grupy wiekowej są chłonne niczym dzieci. W odpowiednich warunkach są w stanie eksperymentować i rozwijać wrażliwość na świat, którą dzieci mają, ale z czasem zostaje ona stępiona przez normy społeczno- kulturowe, przestarzały system szkolnictwa – dodaje.

Dokumentację z warsztatów będzie można obejrzeć na wystawie podsumowującej działalność Społecznego Domukultury 21 listopada 2014 r. o godzinie 17.00. Zapraszamy!

 

 

SZUKAMY WOLONTARIUSZY!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM w DomuKultury! Na Bydgoskim
Społeczny DomKultury!
ul. Sienkiewicza 11/2
87-100 Toruń
http://www.dkbydgoskie.pl

KIM JESTEŚMY
DomKultury! na Bydgoskim Przedmieściu powstał w ramach projektu „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowoczesny dom kultury jest, według nas, miejscem żywym i ynamicznym, otwartym na interakcje. To nietypowy stymulator lokalnej aktywności, będący zarówno nadawcą, jak i odbiorcą różnorodnych bodźców. Proponowane przez Fundację Fabryka UTU działania dotyczą rewitalizacji społecznej (edukacja, integracja poprzez kolektywne działania kulturalne, wyrównywanie szans – szczególnie ludzi młodych) oraz rewitalizacji kulturowej (generowanie wydarzeń kulturalnych i aktywne uczestnictwo w nich, działania z zakresu ochrony oraz nowych sposobów wykorzystania lokalnych tradycji i kulturowego dziedzictwa).

KOGO SZUKAMY
Szukamy osób z Torunia i okolic chętnych do wsparcia naszych działań zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i do bezpośrednich działań projektowych na zasadzie wolontariatu. Praca u nas to przede wszystkim: zdobywanie nowych umiejętności i doświadczenia, możliwość uczestniczenia w warsztatach i różnorodnych wydarzeniach.
Współpracujemy chętnie zarówno z osobami pełnoletnimi, jak i z nastolatkami. Jeśli lubisz pracę z ludźmi i chciałbyś/chciałabyś poświęcić temu część swojego wolnego czasu – zapraszamy.

TU MOŻESZ SIĘ SPRAWDZIĆ

– inspirowanie dzieci i młodzieży do korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego (do wspólnych zabaw, gier, działań w terenie, mikrowarsztatów)
– współorganizowanie działań z dziećmi, młodzieżą, rodzinami (wspólne wyjścia, warsztaty)
– pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji
– pomoc w organizacji eventów (koncerty, wykłady, warsztaty)
– opieka nad najmłodszymi podczas wyjść grupy poza DK!
– pomoc w prowadzeniu dokumentacji z działalności DK! (fotorelacje, wpisy na bloga itp.)
– realizacja własnych pomysłów i projektów

CO OFERUJEMY

W DK! zdobędziesz doświadczenie i poznasz nowych ludzi, będziesz miał/a okazję uczestniczyć w warsztatach i różnorodnych wydarzeniach, ale także współtworzyć je i realizować samodzielnie. Gwarantujemy umowy wolontariackie i opiekę/ wsparcie koordynatora wolontariatu.

ZGŁOŚ SIĘ!

Prześlij zgłoszenie (wypełniony formularz zgłoszeniowy) na adres utu.fundacja@gmail.com w tytule wpisując „wolontariat w DK!” albo dostarcz go indywidualnie. FORMULARZ  .ODT .PDF

Osoba do kontaktu:
Dorota Schreiber
tel.: 531441099